Payday loans
Покана за Общо събрание на 22.03.2016г. PDF Печат Е-поща
Автор: Рицар   
Понеделник, 22 Февруари 2016г. 00:00ч.

ПОКАНА

до членовете на Общото събрание на
"СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР"

Уважаеми членовете на Общото събрание на "СПОРТЕН КЛУБ - РИЦАР",

Управителният съвет на сдружението "СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР" на основания чл. 26 от ал. 1 от ЗЮЛНЦ, чл. 23, чл. 24 и чл. 25 от Устава на Сдружение "Спортен клуб-Рицар" и свое Решение от 18.02.2016г., свиква Общо събрание на Сдружение "Спортен клуб-Рицар", което ще се проведе на 22.03.2016 г. от 20:00 часа на адрес: гр.София, бул."Васил Левски" №6, ет.1, ап.1, П.К. 1142, при следния дневен ред:

1.Доклад и отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар" за 2015г.
2.Избиране на Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар".
3.Разни.
На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ в случай, че не бъде събран нужният кворум Общото събрание се отлага за един час по – късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно.

 

гр.София - 18.02.2016г.                                                                 Иво Любенов Христов – председател

 
Начало Начало Покани Покана за Общо събрание на 22.03.2016г.